JATJan Arne Thorbjörnsen (född 1967) kommer från Norge och bor sedan 2010 på västkusten i Sverige.
Han har mer än 14 års erfarenhet från topp-ledning och företagsstyrelser.
Thorbjörnsen tjänstgjorde som Chief Financial Officer (CFO) i Handicare-koncernen 1999-2011, under en period
företaget expanderade kraftigt från en ren norsk verksamhet till en internationell koncern med egen
verksamhet i 11 länder och blev en betydande aktör på den europeiska marknaden för produkter som riktar sig till
äldre och handikappade.

Thorbjörnsen har stor erfarenhet från många europeiska förvärv, strukturerade försäljningsprocesser och olika ägarskap
med riskkapitalbolag.

Han började sin karriär i ett revisionsföretag (PwC) 1989 och fick åtta års erfarenhet från revision och rådgivning till kunder
inom många olika branscher, som banker, IT, tillverkning, handel och tjänster. År 1997 började han som ekonomichef i ett  företag som fusionerade med
Handicare 1998. Som CFO på Handicare var han också ansvarig för koncernens HR funktion och även några år för IT.

Thorbjörnsen har dessutom mångårig erfarenhet som deltid föreläsare vid Bachelor studiet i Ekonomi och Administration vid Handelshøyskolen BI.
och Bachelor studiet i revision och redovisning vid Høgskolen i Østfold.

Han många års erfarenhet som styrelseledamot i olika företag i Skandinavien och andra länder.

Thorbjörnsen är statligt auktoriserad revisor (CPA) från Norges Handelshøyskole (NHH).