Bolagsstyrning

En aktiv och engagerad styrelse motiverar och stimulerar företagsledningen.

Rådgivning och hjälp vid:

Styrelsearbete:

  •  Rutiner för rapportering till och protokoll från styrelsens ledamöter
  •  Arbetsordning för styrelsen
  •  Styrelsens självevaluering av sitt arbete

Ledningsgrupp:

  •  Utvärdering av ledningsgruppens samansättning och arbetssätt
  •  Etablering av riktlinjer och arbetsordning
  •  Mål och resultatstyrning

VD (CEO) och Finanschef (CFO):

  • ”Bollplank” för frågor och idéer

Interim Management:

  • Tillträde som ledare i organisationens ledning eller för ett bestämd projekt för en kortare eller längre period