Finansiell rapportering

Rätt information till rätt tid är en förutsättning för bra ekonomistyrning.

Rådgivning och hjälp vid:

  • Rapporteringsstruktur och organisering
  • Identifiera nyckeltal och indikatorer
  • Lönsamhets- och effektivitetsanalyser
  • Prognos, budget och scenarier
  • Årsrapporter och delårsrapporter

Finansiering

  • Finansieringsplaner
  • Business case
  • Bankpresentationer
  • Bedömning av avtal