Förvärv och avyttringar

Strukturerad förarbete och noggrann planering är avgörande för ett lyckat genomförande.

Rådgivning och hjälp vid:

 Förvärv och samgåenden

  • Finansiell analys och värdering
  • Process planläggning och koordination
  • Förberedning för due dilligence
  • Transaktionsstöd
  • Integration och koncernetablering
  • Synergi uthämtning, rapportering och uppföljning

Försäljning

  • Process planläggning och koordination
  • Försäljningsprospekt
  • Förberedning för due dilligence
  • Transaktionsstöd

Styrd avveckling

Konkurs