Ständiga förbättringar

PartFour gillar att stödja och hjälpa klienterna att nå sina mål och är fokuserat på att leverera kvalitetstjänster hela vägen.

Projektsirkel

Rådgivning och hjälp vid:

  • Etablering av kultur och metoder för ”ständigt lärande och ständiga förbättringar”
  • Förbättringsprojekt inom ekonomi- och administrationsfunktionen
  • Strukturering, förenkling och standardisering av processer
  • Utvärdering av resursanvändning
  • Val och implementering av nya system och metoder