JATJan Arne Thorbjørnsen (født 1967) kommer fra Norge og bor siden 2010 på vestkysten i Sverige.
Han har mer enn 14 års erfaring fa topp-ledelse och selskapsstyrer.
Thorbjørnsen var Chief Financial Officer (CFO) i Handicare-konsernet 1999-2011, i en periode som
selskapet ekspanderte sterkt fra en ren norsk virksomhet til en internasjonalt konsern med egen
virksomhet i 11 land og ble en vesentlig aktør på det europeiske markedet for produkter som retter seg mot
eldre og handikappede.

Thorbjørnsen har mye erfaring fra mange europeiske oppkjøp, strukturerte salgsprosesser og ulike eierforhold
med private equity selskaper.

Han begynte sin karriere i et revisionsfirma (PwC) 1989 og fikk åtte års erfaring fran revision og rådgiving tll kunder
innen mange ulike bransjer, som banker, IT, produksjonsindustri, handel og tjennester. År 1997 begynte han som økonomisjef i et  selskap som fusjonerte med
Handicare 1998. Som CFO i Handicare var han også ansvarlig for konsernets HR funksjon og noen år også for IT.

Thorbjørnsen har dessuten mangeårig erfaring som deltidsförelesere ved Bachelor studiet i Økonomi og Administrasjon ved Handelshøyskolen BI.
og Bachelor studiet i revisjon og regnskap ved Høgskolen i Østfold.

Han har mange års erfaring som styremedlem i ulike selskaper i skandinavia og andre land.

Thorbjørnsen er statsautorisert revisor (CPA) fra Norges Handelshøyskole (NHH).