Finansiell rapportering

Rett informasjon til rett tid er en forutsetning for bra økonomistyring.

Rådgiving og hjelp med:

  • Rapporteringsstruktur og organisering
  • Identifisere nøkkeltall og indikatorer
  • Lønnsomhets- og effektivitetsanalyser
  • Prognoser, budsjett ogh senarioer
  • Årsrapporter og delårsrapporter

Finansiering

  • Finansieringsplaner
  • Business case
  • Bankpresentasjoner
  • Vurdering av avtaler