Oppkjøp og frasalg

Strukturert forarbeide og grundig planlegging er avgjørende for en vellykket genomføring.

Rådgiving og hjelp med:

 Oppkjøp og fusjon

  • Finansiell analyse og verdsettelse
  • Prosessplanlegging og koordinering
  • Forberedelse for due dilligence
  • Transaksjonsstøtte
  • Integrasjon og konsernetablering
  • Synergi uthenting, rapportering og oppfølging

Salg

  • Prosessplanlegging ogh koordinering
  • Salgsprospekt
  • Forberedelse for due dilligence
  • Transaksjonsstøtte

Styrt avvikling

Konkurs