Kontinuerlige forbedringer

PartFour liker å støtte og hjelpe klientene til å nå sine mål og er fokusert på å levere kvalitetstjenester hele veien.

Prosjektsirkel

Rådgiving og hjelp med:

  • Etablering av kultur og metoder for ”kontinuerlig læring og kontinuerlige forbedringer”
  • Forbedringsprosjekter innen økonomi- og administrasjonsfunksjoner
  • Strukturering, forenkling ogh standardisering av prosesser
  • Vurdering av resursanvendelse
  • Valg og implementering av nye system og metoder